søndag 29. januar 2012

Veit du kva ACTA er?

Då kan denne videoen bøte på det, her fær du ei innføring laga av motstandarane.

(Takk til veslebror for tipset;)

lørdag 28. januar 2012

Oppgåve i Photoshop elements

Då har eg ferdigstilt mappeoppgåve 2: Fugleplakaten. Hovudpoenget med denne oppgåva var å beherske nokre av verktøya i photoshop. Heldigvis var ikkje dette heilt nytt for meg. Under ser du ein montasje eg laga i 2002.

Det pedagogiske hovudpoenget ved å undervise i biletbehandling er nok å gjere elevane medvetne kring den massive manipuleringa som finn stad.

Her kan du sjå kjedisbilete før og etter retusjering og her er det ein artikkel frå nettavisen der dei viser korleis Trotsky, Goebbels og atributtane til Emma Watson har fått gjennomgå.

fredag 27. januar 2012

Digitalt tankekart

Forrige veke lærte me om digitale tankekart på IKT-forelesninga. Eg lasta ned XMind og fann ut at eg skulle prøve å skrive forelesningsnotat på dette viset.
Slik vart det:
Eg er veldig glad i tankekart frå før og fordelen med ein digital variant er at ein kan dra rundt på punkta sine, ordne dei i kategoriar eller berre endre utforming t.d. slik:

onsdag 25. januar 2012

Nett-tv

NRK har mange ressursar som ein kan nytte i undervisninga. Snart skal me ha om Islam, og då tenkte eg at denne filmen kunne gje eit fint innblikk i moskeen og det religiøse livet til ein typisk norsk muslim.

Samandrag av pensumlitteratur