mandag 20. februar 2012

Kjeldekritikk

I LK06 under kompetansemål i norskfaget etter 10. trinn står det at elevane skal :
"bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder"
Læreboka demonstrerte sin forgjengelighet ved å vise til det nedlagde skolenettet i delkapitlet om emnet. Eg tok dermed ferda ut på verdsveven og fann dette ypperlege kurset i kjeldekritikk.

onsdag 15. februar 2012

Time lapse

Ein superenkel måte å lage film på, er å sette kameraet til å ta eit bilete i minuttet el. l.