IKT Ordliste

VGA
Skjermport, gammal type

HDMI
Skjermport, ny type

DVI
Skjerm/tv-utgang, ny

Tower
Kabinettet står (mots. til ”desktop”)
ATX
Storleik på hovudkortet

CPU
Regne-eining, ”prosessor”
”i” er den nyaste generasjonen

Bør ligge på <20 %

Quad-Core
4-kjerna (duel-2)


RAM
hurtiglager
ved kjøp- legg merke til utvidingsmoglegheitene
Kjerneminne

Fysisk minne


SATA
Harddisktype
Lurt med minimum 500GB harddisk (ekstern disk er svært følsom for støt- ha beskyttelsesfuteral!)

USB 3.0
”superspeed”
Tilkoblingsport
10 gonger kjappare enn 2.0 (ein PC som har 2.0 er fjorårets modell også ”hi-speed”)
Kjekt å ha på ekstern harddisk

Skjerm
Kjekt med ein som kan roteres. Pixel delt på pixel gjev skjermstorleik
Høg oppløsning kan vere ugunstig for ein svaksynt elev (mindre bilde)

Prisjakt.no
Kelkoo.no
Komplett.no
Hardware.no


Grensesnitt
utgangar

Plattform
Norsk for Operating System (OS)

Binert
Totalssytemet som digitalisering og datamaskinene er

TIF
Tagged image format, scanna t.d. for trykkeri
en rå-fil som inneholder mye mer informasjon enn en vanlig bildefil

BIOS
Inneheldt oppsett for maskinvaren, fins på hovudkortet

Ribbon-meny
Ny i Microsoft Word i 2007

FTP
File transfer protokol overføring av store filer

Terminal
ikkje lokal handsaming av data, jobbar mot ein sentral
(i banken, Nav osb)

News
Diskusjonsgrupper (overteke av blogg, wiki og forum)

URL
Uniformer source locator
Nettadresse,

.com
comercial


HUB/switch
Stort sett mellomleddet mellom pc-ar og server

ISP
Internet service provider
nettleverandør
telenor, nextgentel osb..

Informasjonskompetanse
Evnen til å søke, kritisk vurdere og kreativt utnytte informasjonen.

Metasøk
Søk i andre portalar t.d. skyscanner

OCR
optical character recognition brukast dersom ein scannar inn tekst (og særleg då for å redigere teksten etterpå)

TWAIN
Technology without an interesting name (programapplikasjon for kommunikasjon mellom scanner og pc)

DPI
dots per inch
Høg dpi gjev meir detaljer ved scanning (2500 DPI ved lysbilete til presentasjon)
Me skal sjå på “Optisk oppløsning” td. :  4800 dpi x 9600 dpi

PPI pixels per inch,

MOIRE
Lysbrytningsmønster (blafring på TV-en/ruglete mønster)
Forhindre: snu litt på objektet i scannaren (eller finn “descreen” innstillinga)

Vektorgrafikk
Alle elementa er matematikk, kan forstørres og flyttes

Punktgrafikk
Informasjonen er lagra som prikkar

TIFF
Stort biletformat, godt å bruke som råformat, ikkje bruk det ut.

Komprimering
Ikkje så viktig lenger, fordi me har god bandbreidde
Pass på så du ikkje overskriv orginalen din ved komprimering!

Prosess multiple files
Forminskar mange biletfiler!

Image/resize/canvas

Piksel
Antall minste adresserbare punkt på skjermen (t.d. 1280x800). 1366X768
Er ganske vanleg. Skal du lage bakgrunnsbilete på ein PP, treng du ikkje fleire piksel enn oppløysinga på skjermen/eininga er.

JPEG
Internettformat, 16 bit, komprimert filformat. Berre eit lag.

PSD
Filformat i photoshop. Arbeidsfil. Behelt laginformasjonen og tekst
PNG
Ingen komprimering, også internettformat. Nytt format til erstatning for TIFF

GIF
Møter me ofte på som animasjon, dårleg format, ikkje bruk det i biletbehandling

RAW
Profesjonelt format, ikkje komprimert, inneheldt info om alle kamerainstillingar og då er det mogleg å stille på alt som kameraet kan stille på.
16 bit (same som NEF for Nikon)

BMP
Teikningar i windows

Fraktalkomprimering
Lagrar skjoldete område (same farge på større område) på bilete for å komprimere

MP3
Reduserar 1:13

WAV
Ukomprimertgenerisk filformat
ei fil som kan brukas av fleire program


 proprietært filformat
ei arbeidsfil som tilhøyrer eit spesifikt program

2 kommentarer: