lørdag 2. mars 2013

Test lesehastigheten

Eg fann ei side der ein kan teste lesehastigheten sin. På test 1, 3 og 5 skal ein klikke på riktig ord inne i parentesen, akkurat som i Carlsten lesetest. Dei to andre testane har kontrollspørsmål tilslutt. Eg har faktisk ein funksjonell lesehastighet på 300 ord i minuttet! Kva har du?